Inntakskrav Bachelorprogram      

                                                                                                                                                                                                                                                   Ingen spesifikke karakterkrav, men 3 årig gjennomført videregående skole,eller tilsvarende.  I  tillegg må du bestå skolens egen Admission test. Denne er 3-delt og tester ferdigheter innenfor : Verbal resonnement, tallforståelse og logisk resonnement.  Testen foregår på bestemte dager  tillegg må du gjennom et  30 minutters personlig Skype intervju. Hvis ikke annet er avtalt, foregår denne testen på mitt kontor( Kontaktperson for TBS i Norge, Inger Mørken) i Tønsberg. Ca 2 uker at test er gjennomført, får man vite om man har bestått eller ei.

Send mail til : inger@studieriutlandet.org  v/Inger Mørken for å få tilgang til Online søknadsskjema , og Admission test.

Inhold 3-delt test:

• Verbal resonnement eks.: Studenten leser en tekst og må så svare på noen spørsmål knyttet til teksten for å vise at   han/hun har   forstått hva teksten handler om.

• Tall resonnement eks.: Studenten får en grafisk fremstilling og må svare på spørsmål knyttet til denne for å vise at de har forstått informasjonen som er gitt gjennom grafen.

• Logisk resonnement eks.: Studenten blir presentert en rekke bilder/figurer og de må resonere seg frem til hvilket som blir det neste i rekkefølgen.

Skolepenger Bachelorprogram

Skolepenger er €7.900 euro pr skoleår, pluss et søknadsgebyr på €100 euro for å kunne gjennomføre Admissiontesten. Du kan søke når som helst. Etter at testen er gjennomført og bestått, kan du starte prosedyren med Lånekassen. Det lønner seg å gjøre umiddelbart. Skolen har fortløpende opptak, kontinuerlig og helt frem til cirka 31.juli. Dette betyr at du i praksis kan vente helt frem til dette med å søke/ta Admission testen, men det er bedre for skolen og også for eleven å sikre seg plass at det blir gjort tidligere. Så fort du har fått penger fra Lånekassen/fristdato fra TBS, betaler du 40% av skolepengene , og du er formelt tatt opp.

 

Inntakskrav  og skolepenger Masterprogrammene

For å bli tatt opp til Masterprogrammet kreves det at du enten har en Bachelorgrad/i ferd med å få en i det samme semestret, eller en ekvivalent utdannelse. For online søknadsskjema, ta kontakt med  Inger Mørken  inger@studieriutlandet.org

Hvis du ikke har ikke tidligere har gjennomført/tatt en GMAT/GRE test, må du ta TBS sin egen Admission test. Denne er tilsvarende den for Bachelor, men på et høyere nivå.  Det kreves ikke noe intervju for opptak til Master.

Dokumenter som kreves for online søknad er:

Kopi av din ID/ Pass,

Kopi av ditt vitnemål/bekreftelse på at du er i ferd med å fullføre din  Bachelorgrad i det samme semestret

Resyme av CV

Bestått GMAT eller GRE, hvis du har gjennomført dette, eventuelt må du ta TBS sin  Admission test

Skolepenger er €11.950 euro for Masterprogrammene ved Barcelona Campus og €12.950 euro ved Toulouse Campus.

 

Lånekasse, stipendier, m.m.

Utdanningsstøtten /Basis støtten                                                                                                                       Kr 103.950 , -årlig blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Du må selv sende inn vitnemål som viser at du har bestått utdanningen din for at lånet skal bli gjort om til stipend. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Skolepengestøtten
Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 126.160 pr år. På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend opptil kr 61590. Skolepenger utover dette blir gitt som lån. PÅ Masternivå blir 30% gitt som lån og 70% som stipend opptil kr 61.590. Skolepenger utover dette blir gitt som lån. Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlandet

Maks årlig støtte på Bachelornivå :  

Type støtte Per år Lån Stipend
Basisstøtte 103.950 kr
Skolepengestøtte 126.160 kr
Til sammen 230 110 kr

 

Maks årlig støtte på Masternivå:

 

Type støtte Per år Lån Stipend
Basisstøtte 103.950 kr
Skolepengestøtte 126.160 kr
Til sammen 230 110 kr

Se mer informasjon på Ansa sine sider: http://www.ansa.no